Useful Turkish Vocabulary and Expressions about Work and Jobs

In this lesson, we will learn essential Turkish vocabulary related with work, job, occupations and professions. Later, There will be example sentences to make a conversation with someone about work in Turkish

Professions and occupations in Turkish

 • Öğretmen: Teacher
 • Garson : Waiter
 • Çiftçi : Farmer
 • Postacı : Postman
 • Doktor : Doctor
 • Hemşire : Nurse
 • Asker : Soldier
 • Avukat : Lawyer
 • Şarkıcı : Singer
 • Aşçı : Cook
 • Kasap : Butcher
 • Diş doktoru : Dentist
 • Stajyer : Intern
 • Elektrikçi : Electrician
 • Teknisyen: Technician
 • Berber : Hairdresser
 • Tamirci : Mechanic
 • Mimar : Architect
 • Gazeteci : Journalist

Work Related Turkish Vocabulary

 • Çalışan : Employee
 • İşveren : Employer
 • Patron : Boss
 • İş arkadaşı : Co-worker
 • İşçi : Worker
 • Toplantı : Meeting
 • İş : Job
 • Uğraş : Occupation
 • Meslek : Profession
 • Maaş : Salary
 • Eğitim : Training
 • Geçici : Temporary
 • Çalışma saatleri : Working hours
 • Düşük maaşlı : Low paid
 • Yüksek maaşlı : Well paid
 • İşsiz : Unemployed

 • İşi bırakmak : Quit the job
 • İstifa etmek : to resign
 • İş aramak : to look for a job
 • İşe almak : To Recruit :
 • Mülakat : İnterview
 • Başvuru formu : Application form
 • Ön yazı : Cover letter
 • Öz geçmiş : CV
 • İş teklifi : Job offer
 • Çalışmak : To work
 • Emekli olmak : To retire
 • Emekli : retired
 • Vasıf : Qualificati0n

Work places in Turkish

Name of the work places in Turkish where some people work.

 • Postane : Post office
 • Hastane : Hospital
 • Kütüphane : Library
 • Polis karakolu : Police station
 • Fırın : Bakery
 • Hava alanı : Airport
 • Ofis : Office
 • Çiftlik : Farm
 • Şirket : Company

Work related expressions in Turkish

 • Nerede çalışıyorsun?
 • Where do you work ?
 • İşini seviyor musun?
 • Do you like your job?
 • Sadece hafta içi mi çalışıyorsunuz?
 • Do you work only during the week?
 • 2 yıldır burada çalışıyorum
 • I have worked here for 2 years
 • İş yerin nerede?
 • Where is your workplace?
 • İşimi seviyorum.
 • I love my job
 • Sabah 9’dan akşam 5’e kadar çalışıyorum.
 • I work from 9am to 5pm.
 • Hafta sonu çalışmıyorum.
 • I don’t work on the weekend.
 • Bu hafta izinliyim.
 • I’m off this week.
 • İş yerindeki görevlerin nelerdir?
 • What are your duties at work?
 • Mesleğiniz nedir?
 • What is your profession?
 • Ben bir mühendisim.
 • I am an engineer.
 • Bir şirkete sahibim.
 • i own a company.
 • Şu anki işiniz nedir?
 • What is your current job?
 • Benim maaşım 3000 TL.
 • My salary is 3000 TL.
 • Yılda 50000 TL kazanıyorum.
 • I earn 50000 TL per year.
 • Maaş beklentiniz nedir?
 • What is your salary expectation?

You can visit the Turkish vocabulary page for more Turkish vocabulary lesson.

For support and learning Turkish easily with colorful pages, you can buy the book for Turkish for beginners from the shop.

Vectors in this page created by freepik www.freepik.com

>