Parts of the human body in Turkish

In this lesson, you will learn the essential vocabulary related with the human body in Turkish language. There will be some example sentences to introduce you how the words can be used in a sentences. Lets start by learning the Turkish meanings of the parts of the human body.

Parts of the body in Turkish

 • Kol : Arm
 • El: Hand
 • Göz : Eye
 • Diş : Tooth
 • Saç : Hair
 • Ear : Kulak
 • Dirsek : Elbow
 • Parmak : Finger
 • Ayak : Foot
 • Boyun : Neck
 • Ağız : Mouth
 • Dil : Tongue
 • Bacak : Leg
 • Ayak parmağı : Toe
 • Burun : Nose
 • Omuz : Shoulder
 • Diz : Knee
 • Dudak : lip
 • Alın : Forehead
 • Kirpik : Eyelashes
 • Kaş : Eyebrow
 • Bilek : Wrist

Human body related Turkish Vocabulary

In this part, you will learn some useful vocabulary related with human anatomy except part of the human body in Turkish.

 • Sırt : Back
 • Topuk : Heel
 • Yüz : Face
 • Saç : Hair
 • Deri : Skin
 • Kan : Blood
 • İnsan : Human
 • İnsan vücudu : Human body
 • Vücut : Body
 • Organ : Organ
 • Baş / Kafa : Head
 • Beyin : Brain
 • Kalp : Heart
 • Akciğer : Lunge
 • Omurga : Backbone
 • Karın : Abdomen / Stomach
 • Bıyık : Moustache
 • Sakal : Beard
 • Yara : Scar
 • Kırışıklık : Wrinkle
 • insan vücudunun en önemli organlarından biri beyindir.
 • One of the most important organs of the human body is the brain.
 • Kalp sağlığı için zeytin yağı tercih edilmelidir.
 • For heart health, Olive oil should be preferred .
 • Bıyıklı ve sakalları erkeklerden hoşlanmıyorum.
 • I don’t like men with mustaches and beards.
 • Vücudumda ve yüzümde yaralar ve sivilceler var.
 • I have scars and acne on my body and face.
 • Saç bakım kremi kullanıyorum.
 • I use hair conditioner.

Five senses in Turkish

Here you will find Turkish meanings of the senses with example sentences.

 • Görme : Sight
 • Duyma : Hearing
 • Tatma : Taste
 • Koklama : Smell
 • Dokunma : Touch
 • Sense : Duyu
 • Görmek : To see
 • Duymak : To hear
 • Koklamak : To smell
 • Dokunmak : To touch
 • Tatmak : To taste
 • Bu odada kötü bir koku var.
 • There is a bad smell in this room.
 • Uzağı iyi göremiyorum.
 • I can’t see far well.
 • Bazı sesler duyuyorum. sen de duyuyor musun?
 • I hear some voices. do you hear too?
 • Bu alete dokunmak çok tehlikelidir.
 • It is very dangerous to touch this tool.
 • Yakında Türk yemeklerini tadacağım.
 • I will taste Turkish food soon.

Describe your appearance in Turkish

Here you will learn useful Turkish vocabulary to describe your appearance. Additionally, There will be examples to help you how to use these words in sentences.

Appearance : Dış görünüş

Appearance Turkish Vocabulary
 • Kilolu : Fat
 • Zayıf : Thin
 • Uzun boylu : Tall
 • Kısa boylu : Short
 • Şirin, Sevimli : Pretty
 • Güzel : Beautiful
 • Çekici : Attractive
 • Yakışıklı : Handsome
 • Çirkin : Ugly
 • Kıvırcık : Curly
 • Düz : Straight
 • Dalgalı : Wavy
 • Kel : Bald
Describing appearance in Turkish

Some examples sentences to describe yourself or asking questions about someone’s appearance in Turkish.

 • Onun dış görünüşü nasıl ?
 • How is his appearance?
 • Görünüşüm nasıl?
 • How is my appearance?
 • Nasıl görünüyorum?
 • How do I look?
 • Sen harika görünüyorsun.
 • You look amazing.
 • Ben kiloluyum.
 • I am fat
 • Sen çok zayıfsın.
 • You are very thin.
 • Benim saçlarım dalgalı ve kızıldır.
 • My hair is wavy and red.
 • O çirkin ve kel.
 • He is ugly and bald.
 • Sen çok yakışıklı ve çekicisin.
 • You are very handsome and attractive.
 • Benim boyum kısa.
 • My height is short.
 • Ben uzun boylu değilim.
 • I’m not tall.

You can visit the Turkish vocabulary page for more Turkish vocabulary lesson.

For support and learning Turkish easily with colorful pages, you can buy the book for Turkish for beginners from the shop.

Vectors in this page created by freepik www.freepik.com

>