Universe and Space Vocabulary in Turkish

In this lesson , you will learn common Turkish vocabulary related to Space and Universe. The list of vocabulary will help you to follow the latest space developments and it will improve your vocabulary knowledge in Turkish.

Universe and Space Vocabulary in Turkish

 • Evren : Universe
 • Uzay : Space
 • Galaksi : Galaxy
 • Yıldız : Star
 • Gezegen : Planet
 • Güneş : Sun
 • Güneş sistemi : Solar system
 • Kara delik : Black hole
 • Uzay aracı : Spacecraft
 • Uzay gemisi : Spaceship
 • Teleskop : Telescope
 • Gök bilimci : Astronomer
 • Yer çekimi : Gravity
 • Yörünge : Orbit
 • Uzay istasyonu : Space station
 • Uydu : Satellite
 • Karanlık madde : Dark matter
 • Karanlık Enerji : Dark Energy
 • Kızıl gezegen : Red planet
 • Uzay ajansı : Space agency
 • Kuyruklu yıldız : Comet
 • Ay : Moon
Example sentences Related to universe in Turkish
 • Evren sürekli genişliyor.
 • The universe is constantly expanding.
 • Gök bilimciler uzaydaki uzak nesneleri gözlemlerler.
 • The astronomers observe the distant objects in space.
 • Evrende milyarlarca galaksi ve trilyonlarca yıldız bulunmaktadır.
 • There are billions of galaxies and trillions of stars in the universe.
 • Güneş sistemi Güneş, gezegenler, aylar ve kuyruklu yıldızlardan oluşur.
 • The solar system consists of the Sun, planets, moons and comets.
 • Evren karanlık maddeden, karanlık enerjiden, gezegenlerden, yıldızlardan vb. oluşur.
 • The universe is made of dark matter, dark energy, planets, stars and etc..
 • Uzayda çok az yer çekimi vardır.
 • There is a little gravity in space.
Phrases related to universe and space in Turkish
 • Kara delikten hiçbir şey kaçamaz.
 • Nothing can escape from a black hole.
 • Evren zamanı bile kapsar.
 • The universe even includes the time.
 • Antik kültürler yön bulmak ve zamanı söylemek için yıldızları kullandılar.
 • Ancient cultures used the stars to navigate and tell the time.
 • Mars kızıl gezegen olarak bilinir.
 • The mars is known as “Red planet”.
 • Uzay araçları astronotları uzaya taşır.
 • Spacecrafts carry astronauts into space.
 • Uzak gezegenleri keşfetmek için uzay gemileri kullanılıyor.
 • Spaceships are used to explore distant planets.
 • Teleskoplar uzak nesneleri gözlemlememize yardım eder.
 • Telescopes help us to observe distant objects.
 • Galileo tarihin en ünlü gök bilimcilerinden biridir.
 • Galileo is one of the most famous astronomers in history .
 • Dünya güneşin etrafında dönüyor.
 • The earth orbits sun.
 • Ay dünyanın uydusudur.
 • The Moon is the satellite of the earth.

I tried to cover the some vocabulary related to universe and build example sentences with them. If you are interested in Universe and space, This post will be definitely helpful for Turkish learners.

For more lessons to learn common Turkish visit phrases and vocabularies page

For support and learning Turkish easily with colorful pages, you can buy the book for Turkish for beginners from the shop.

Vectors in this page designed by freepik www.freepik.com

>