Law and Justice Vocabulary & Phrases in Turkish

There are many vocabulary related to law and justice in Turkish. It is important to learn the common ones and make practice them with Turkish phrases will be very helpful for language learners.

Law and Justice is another topic to learn many new Turkish vocabulary. This section will help you improving your Turkish vocabulary knowledge.

You will find most common Turkish vocabulary and phrases related to law and justice in this post.

Law and Justice Vocabulary in Turkish

 • Hukuk : Law
 • Adalet : Justice
 • Savcı : Public prosecutor
 • Hakim : Judge
 • Avukat : Lawyer
 • Müvekkil : Client
 • Sanık : Defendant
 • Mahkeme : Court
 • Duruşma : Trial
 • Dava açmak : To sue
 • Mahkemeye vermek : Take somebody to court
 • Mahkum etmek : To convict
 • Mahkum : Convict
 • Adalet : Justice
 • Şahit : Witness
 • Şahit olmak : To witness
 • Masum : Innocent
 • Masumiyet : Innocence
 • Suçlama: Accusation
 • Suçlamak : To accuse
 • Reddetmek : To deny
 • Hapis cezası : Imprisonment
 • Cezalandırılmak : to be sentenced
 • Cezalandırmak : To sentence
 • İspatlamak : To prove
 • Kanıt : Evidence / Proof
 • Hapse girmek : To go in prison
 • Hapse atmak / hapis cezasına çarptırmak: To imprison
 • Yakalamak : To arrest
 • Yakalanmak : To be arrested
 • Araştırmak / İncelemek : To investigate
 • Şüpheli : Suspect
 • Şüphe : Suspicion
 • Şüphelenmek : To suspect
 • Göz altına alınmak : To be detained
 • Göz altına almak : To detain
 • Duruşmaya çıkmak : Go on a trial
 • Bir şey ile suçlamak : To accuse with something
 • Parmak izi : Fingerprint
 • Eşleşmek : To match
Crime and law Turkish vocabulary & phrases
Law and Justice Example Sentences in Turkish

 • Uluslararası hukuk küresel barışı ve adaleti korur.
 • International laws maintains global peace and justice.
 • Avukat, duruşma sırasında hakimi ikna edecek deliller sundu.
 • The lawyer presented evidences to convince the judge during the trial.
 • Mahkeme sanığın suçluluğunu veya masumluğunu belirleyecek.
 • The court will determine the defendant’s guilt or innocence.
 • Müvekkil son çare olarak onu dava etmeye karar verdi.
 • the client has decided to sue him as a last resort.
 • Beni mahkemeye vermekle tehdit ediyor.
 • She is threatening to take me to court.
 • Sanık mahkeme tarafından suçlu bulundu.
 • Defendant has been found guilty by a court of law.
 • Sanık mahkum edildi.
 • Defendant has been convicted.
 • Hakim tanığı uyardı.
 • The judge warned the witness.
 • Hakim şahite inandı ve sanığı masum buldu.
 • The judge believed the witness and found the defendant innocent.
criminal sentences in Turkish
 • DNA testi onun masumiyetini kanıtladı.
 • The DNA test proved his innocence
 • Avukat kendisine suçlamaları reddetmesini tavsiye etti.
 • The lawyer advised him to deny the accusations.
 • Kimseyi delil olmadan suçlamak istemiyorum.
 • I don’t want to accuse anyone without proof.
 • Onu tutuklamak için yeterli kanıtımız yok.
 • We have no enough proof to arrest him.
 • O hapse girmeyecek.
 • He is not going to go to prison.
 • Hakim onu 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
 • The judge has imprisoned him for 10 years.
 • Polis olay yerinde inceleme yapıyor.
 • The police is investigating the crime scene.
 • Şüpheliler gözaltına alındı.
 • The suspects were detained
 • Saldırganlar olay yerinden kaçmayı başardı.
 • “The attackers managed to escape from the crime scene
 • İş yerinden para çalmakla suçlanıyor.
 • He is accused with stealing money from workplace.
 • Olay yerinde bulunan parmak izleri şüphelinin parmak izleriyle eşleşmiyor.
 • The fingerprints found at the crime scene do not match the suspect’s fingerprints.
Swindler, thief, robber, cheater in Turkish
Crime and Criminal Vocabulary in Turkish

 • Suç : Crime
 • Suçlu : Criminal
 • Suçlu : Guilty
 • Suç işlemek : To commit a crime
 • Mahkum : Convict
 • Ceza : Punishment / Penalty
 • Soyguncu : Burglar
 • Hırsız : Thief
 • Çalmak : To steal
 • Yasa dışı : Illegal
 • Cezaevi : Prison
 • Katil : Murderer
 • Cinayet işlemek : To murder
 • Oley yeri : Crime scene
Crime and Criminal Example sentences in Turkish

 • Ben suçlu değilim.
 • I am not guilty.
 • Ben bir suç işlemedim.
 • I have not commited a crime.
 • Suçlu olmakla suçlanıyorum.
 • I am accused of being a criminal.
 • Ben bir suçlu değilim.
 • I am not a criminal.
 • Jüri mahkumu masum buldu.
 • The jury found the convict innocence.
 • O hapishaneden serbest bırakılacak.
 • He will be released from prison
 • Hırsız 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 • The burglar was sentenced to prison for 4 years.
 • Hırsız, mücevherleri çalmaya çalışırken yakalandı.
 • The burglar has been arrested while attempting to steal jewelry.
 • O yasadışı işlerle uğraşıyor.
 • He is involved in illegal business
 • Katil yakalanmadan olay yerinden kaçtı.
 • The murderer escaped from the crime scene without being caught.
 • O yasadışı işlere bulaştı.
 • He got involved in illegal activities.
 • Şüpheli kurbanı öldürdüğünü itiraf etti.
 • The suspect confessed that he murdered the victim

For more lessons to learn common Turkish visit phrases and vocabularies page

For support and learning Turkish easily with colorful pages, you can buy the book for Turkish for beginners from the shop.

Vectors in this page designed by freepik www.freepik.com

>