Common Adjectives in Turkish

Learning common adjectives in Turkish language is a great place to improve your vocabulary with fun and easy way. In this post, You will find common adjectives with their translations and example sentences.

List of Common adjectives in Turkish

 • İyi : Good
 • Kötü : Bad
 • Büyük : Big
 • Küçük : Small
 • Soğuk : Cold
 • Sıcak : Hot
 • Ucuz : Cheap
 • Pahalı : Expensive
 • Uzun : Tall
 • Kısa : Short
 • Hızlı : Fast
 • Yavaş : Slow
 • Genç : Yaşlı
 • Yaşlı : Old
 • Küçük : Small
 • Büyük : Big
 • Uzun : Tall
 • Kısa : Short
 • Kolay : Easy
 • Zor : Difficult
 • Fakir : Poor
 • Zengin : Rich
 • Mutlu : Happy
 • Üzgün : Sad

 • Tehlikeli : Dangerous
 • Tembel : Lazy
 • Çalışkan : Hardworking
 • Lezzetli : Delicious
 • İğrenç : Disgusting
 • Sıcak : Hot
 • Soğuk : Cold
 • Güzel : Beautiful
 • Çirkin : Ugly
 • Ağır : Heavy
 • Hafif : Light
 • Akıllı : Smart
 • Temiz : Clean
 • Kirli : Dirty
 • Çabuk : Quick
 • Eğlenceli : Funny
 • Sıkıcı : Boring
 • Islak : Wet
 • Kuru : Dry

Adjectives and examples sentences in Turkish

 • Çok iyi birisin.
 • You are good person
 • Çok kötü bir şey oldu.
 • Something very bad happened.
 • Bu elbise benim için çok büyük.
 • This dress is too big for me.
 • Küçük bir hediye arıyorum.
 • I’m looking for a small gift.
 • Yazın soğuk ayran içerim.
 • I drink cold ayran in the summer.
 • Bugün sıcak bir gün.
 • Today is a hot day.
 • Bu pahalı bir araba.
 • This is an expensive car.
 • Daha ucuz bir şey arıyorum.
 • I’m looking for something cheaper.
 • Aradan çok uzun zaman geçti.
 • It’s been a very long time.
 • Bu pantolon benim için kısa.
 • These pants are too short for me.
 • Bugün zaman çok çabuk geçti.
 • Time passed so quickly today.
 • Biraz yavaş konuşur musun?
 • Can you speak a little slow?
 • Burada sadece gençler var.
 • There are only young people here.
 • Yaşlı bir dedem var.
 • I have an old grandfather.
 • Türkçe kolay bir derstir.
 • Turkish is an easy lesson.
 • Matematik benim için çok zor.
 • Mathematics is very difficult for me.
 • Fakir kız ve zengin oğlan
 • Poor girl and rich boy
 • Bugün mutlu değilim.
 • I am not happy today.
 • Neden üzgünsün?
 • Why are you sad?
 • Burası çok sıkıcı bir yer.
 • This is a very boring place.
 • Çok lezzetli bir yemek
 • A very delicious food
 • Her zaman temiz elbiseler giyerim.
 • I always wear clean clothes.

You can visit the Turkish vocabulary page for more Turkish vocabulary lesson.

For support and learning Turkish easily with colorful pages, you can buy the book for Turkish for beginners from the shop.

Vectors in this page created by freepik www.freepik.com

>