Classroom and school vocabulary in Turkish

In this lessons, we will learn essential vocabulary, verbs and phrases to use the classroom in Turkish language.

Classroom and school objects in Turkish
 • Sıra : Desk
 • Sandalye : Chair
 • Defter : Notebook
 • Kitap : Book
 • Kalem : Pencil
 • Silgi : Eraser
 • Kağıt : Paper
 • Çanta : Bag
 • Pen : Tükenmez kalem
 • Hesap makinesi : Calculator
 • Makas : Scissor
 • Cetvel : Ruler
Education related vocabulary in Turkish
 • Öğretmen : Teacher
 • Öğrenci : Student
 • Kütüphane : Library
 • Sınıf : Classroom
 • Okul : School
 • Ders : Lesson
 • Üniversite : University
 • Sınav : Exam
 • Cevap : Answer
 • Soru : Question
 • Ev ödevi : Homework
 • Eğitim : Education
 • Mezuniyet : Graduate
 • Teneffüs / Mola : Break
 • Zor : Difficult
 • Kolay : Easy
School subjects in Turkish
 • Türkçe : İngilizce
 • İngilizce : English
 • Matematik : Math
 • Tarih : History
 • Science : Bilim
 • Beden eğitimi : Physical education
 • Biyoloji : Biology
 • Coğrafya : Geography
 • Din : Religion
 • Fransızca : French
 • İspanyolca : French
 • Sanat : Art
 • Müzik : Music
 • Fizik : Physics
 • Edebiyat : Literature
 • Kimya : Chemistry
School, Classroom and Education verbs in Turkish
 • Dinlemek : To listen
 • Sessiz olmak : To be quiet
 • Ödev yapmak : to do homework
 • Getirmek : to bring
 • Konuşmak : to speak
 • Yazmak ; to write
 • Öğrenmek : to learn
 • Öğretmek : to teach
 • Yardım etmek : help
 • Gitmek : to go
 • Kontrol etmek : to check
 • Cevap vermek : to give answer
 • Sormak : to ask
 • Başlamak : to begin / start
 • Bitmek : to end / finish
Expression for Educations and school in Turkish
 • Öğretmenin sözlerini dikkatle dinlerim.
 • I listen to my teacher’s words carefully.
 • Sınıfta sessiz olmalıyız.
 • We should be quite in the classroom.
 • Ödevlerimi düzenli olarak yaparım.
 • I do my homework regularly.
 • Bütün kitaplarımı okula getirdim.
 • I brought all my books to school.
 • Ben çok hızlı Türkçe konuşabilirim.
 • I can speak Turkish very fast.
 • Türkçe Kısa bir hikaye yazıyorum.
 • ı am writing a short story in Turkish,
 • Her gün yeni kelimeler öğreniyorum.
 • I learn new words every day.
 • Öğretmenimiz bize Türkçe öğretiyor.
 • Our teacher teaches us Turkish.
 • Sınıfta birbirimize yardım ediyoruz.
 • We help each other in class.
 • Haftada 5 gün okula gidiyorum.
 • I go to school 5 days a week.
 • Cevaplarımı kontrol ediyorum.
 • I’m checking my answers.
 • Sorulara doğru cevap verdim.
 • I answered the questions correctly.
 • Soru sorabilir miyim?
 • Can ı ask a question?
 • Bu konuyu anlamadım.
 • I did not understand this topic.
 • Biraz daha yavaş anlatır mısınız?
 • Can you explain a little slower?
 • Bu sorunun cevabı nedir?
 • What is the answer to this question?
 • Ders ne zaman başlıyor?
 • When does the lesson start?
 • Sınav bitti.
 • The exam is over.

You can visit the Turkish vocabulary page for more learning vocabulary.

For support and learning Turkish easily with colorful pages, you can buy the book for Turkish for beginners from the shop.

Vectors in this page created by freepik www.freepik.com

>