Turkish reading texts “Little red riding girl”

Story of “Little red riding girl – Kırmızı başlıklı kız” in Turkish and English

Tükçe – Turkish

Kız geldiğinde, büyük annesinin çok tuhaf göründüğünü fark eder.

“Kırmızı Başlıklı Kız, “Ne kadar derin bir sesin var!” der.

(“Seni daha iyi selamlamak için”, kurt yanıtlar), “

Aman Tanrım, ne büyük gözlerin var!”

(“Seni daha iyi görmek için”, kurt yanıtlar),

“Ne kadar büyük kulakların var!”

(“Seni daha iyi duymak için”, kurt yanıtlar),

“Ve ne kadar büyük ellerin var!”

(“Seni daha iyi kucaklamak için”, diye cevap verir kurt)

ve son olarak, “Ne kadar büyük bir ağzın var”

(“Seni onunla daha iyi yemek için”, diye cevap verir kurt),

O anda kurt yataktan fırlar ve onu yer. Sonra uykuya dalar

İngilizce – English

When the girl arrives, she notices that her grandmother looks very strange.

Little Red then says, “What a deep voice you have!”

(“The better to greet you with”, responds the wolf),

“Goodness, what big eyes you have!”

(“The better to see you with”, responds the wolf),

“What big ears you have!” (“The better to see you with”,)

“And what big hands you have!”

(“The better to embrace you with”, responds the wolf) and lastly,

“What a big mouth you have

” (“The better to eat you with!”, responds the wolf),

At that moment the wolf jumps out of the bed and eats her.

Then he falls asleep


You can visit the Turkish Reading page  for more Turkish reading documents.

Vectors in this page created by freepik www.freepik.com

>