Consuming Healthy Food

An easy Turkish reading text for beginners about consuming healthy food. You will find both Turkish and English translation of Turkish reading text in the page. The text contains useful vocabulary and easy Turkish sentences to improve both your Turkish vocabulary and Turkish reading skills.

At the end of the text, there is a picture related with the text. You can find there the words that passes in the text.

Türkçe – Turkish

Sağlık bizim için en önemli şeydir. Sağlıklı bir bedene sahip olmak mutlu, başarılı ve huzurlu bir yaşam için gereklidir.

Sağlığımızı korumak için birçok şeye dikkat etmeliyiz. Bunlardan biri tükettiğimiz yiyeceklerdir. Bilinçli bireyler olarak taze, kaliteli ve sağlıklı besinler tüketmeliyiz.

Bayat yiyecekler ve tarihi geçmiş ürünleri tüketmek sağlığımız için zararlı olabilir. Satın aldığınız yiyeceklerin son tüketim tarihini mutlaka kontrol ediniz.

Bu tarih ürün etiketinin üzerinde yazar. Tarihi geçmiş ürünlerin tazeliği, tadı ve ve besin değerleri tüketim için uygun değildir.

Bu ürünleri tüketmek sakıncalı ve tehlikelidir. Her zaman taze ürünler tüketmeniz tavsiye edilir.

Görüntüsünde, kokusunda veya tadında değişiklik hissettiğiniz ürünleri asla tüketmeyin.

Ayrıca, yiyeceklerinizi güvenilir yerlerden satın almanız tavsiye edilir

İngilizce – English

Health is the most important thing to us. Having a healthy body is essential for a happy, successful and peaceful life.

We have to take care of many things to protect our health. One of them is the food we consume. As conscious individuals, we should consume fresh, high quality and healthy food.

Consuming stale food and out-of-date products can be harmful to our health. Be sure to check the expiry date of the food you buy.

This date is written on the product label. The freshness, taste and nutritional values ​​of expired products are not suitable for consumption.

Consuming these products is inconvenient and dangerous. It is always recommended to consume fresh products.

Never consume products that you feel a change in appearance, smell or taste.

Also, it is recommended to buy your food from reliable places.

Turkish Reading text for beginners

You can visit the Turkish reading page   for more Turkish poems

Turkish books for beginners on ETSY shop.

Vectors in this page created by freepik www.freepik.com

>